Administrere brukere og brukergrupper


Oversikt over brukere

2019 08 22 15h11 07

For å administrere brukere må du velge Brukere (1) fra menyen. Du vil da bli tatt til en oversikt over alle brukerne i systemet (3) og du kan velge å filtrere brukere på brukergrupper (2), samt noen andre tilgjengelige filtre.

2019 08 22 20h28 12

Brukerprofiler som er registrert kan være i forskjellige tilstander.

 • Aktiv: brukeren er aktiv og har tilgang til systemet.
 • Ventende: brukeren venter på å bli aktivert, enten gjennom aktiveringslink eller ved at en administrator aktiverer brukeren.
 • Suspendert: brukeren er har blitt suspendert av en administrator og har ikke tilgang til systemet.
 • Låst: brukeren har blitt låst. Kan feks. var på bakgrunn av for mange forsøk på å skrive rett passord (dersom en slik tjeneste er aktivert).
 • Slettet: brukeren er slettet. Slettede brukere kan gjenopprettes.

Opprette en bruker

Brukere som skal være administratorer eller innholdsredaktører kan opprettes direkte i Craft CMS fra dette modulen. Brukere som skal ha tilgang til portalen må opprettes ved å brukere portalens registreringsskjema. Brukeren vil da bli synlig i Craft CMS, samtidig som den blir knyttet mot en bruker i Insightly (dette er nødvendig for å kunne benytte portalen). Merk at brukere som skal være administratorer og/eller innholdsredaktører i Craft CMS kan også ha tilgang til portalen, men må da registreres via portalens registreringskjema eller knyttes opp mot en Insightly-bruker i etterkant .

Du oppretter en ny bruker ved å klikke på knappen "Ny bruker" oppe i høyre hjørne av applikasjonsvinduet (4).

2019 08 22 15h27 23

Når du skal opprette en bruker må du legge inn kontoinformasjon (fornavn, etternavn og epostadresse) og gi tilgang til ønskede brukergrupper.

2019 08 22 15h27 50

Brukergruppene som man kan legge til en bruker i er forhåndsdefinerte og skal dekke alle behov som ligger i løsningen.

 • Alle fylker / Fylke NN:
 • Fylkesredaktør: angir at brukeren er fylkesredaktør.
 • Nettside:
 • Norse: administratorer hos Norse Digital som skal kunne bistå med evt. support eller feilsøking.
 • Products manager:
 • Superuser:
 • UE Norge:
 • Veileder:
 • Administrator:

Det er mulig å gjøre en mer detaljert angivelse av rettigheter for brukerne. Dette er meget avansert, og det anbefales av Norse Digital kontaktes dersom det er behov for å danne ytterligere brukergrupper enn de som er forhåndsdefinert.

Administrere brukere

2019 08 22 21h12 53

Du klikker på en bruker for å administrere den. Informasjon og administrasjonsmuligheter for en bruker er fordelt på fanene som er vist i skjermbildet over (1). Disse vil bli beskrevet under. Når du er inne på en bruker har du også mulighet til å oppdatere statusen til brukeren (2).

Konto

Fornavn: brukerens fornavn

Etternavn: brukeres etternavn

Bilde: brukeres profilebilde. Vil også være synlig i portalen for andre brukere dersom brukeren samtykker til at kontaktinformasjon deles.

Epost: brukerens epost.

I tillegg er det en avkrysningsboks som angir om brukeren må endre sitt passord ved neste innlogging.

Handel / nettbutikk

2019 08 23 10h07 55

Denne fanen viser informasjon om brukerens kjøp i nettbutikken. Det er en liste over ordre som er registrert på brukeren, samt en liste over adresser som brukeren har benyttet i forbindelse med bestilling.

Avansert

2019 08 23 10h15 39

Dette er avanserte innstillinger hovedsaklig knyttet en brukers kobling mot Insightly.

Grid visualisering (front-end debug): viser gridoppsett på front-end. Kan benyttes for feilsøking i grensesnittet og plassering av front-end elementer.

Referanse til brukeroppføring i Insightly: feltet inneholder en oppførings-ID fra Insightly som kobler denne brukeren mot en bruker/kontakt i Insightly. Denne koblingen må være på plass for at en bruker skal kunne benytte portalen, og blir automatisk registrert for brukere som opprettes via portalens registreringsskjema.

Videre følger en oversikt over informasjon som er registert i Insightly på brukeren.

Tilganger

Oversikt over hvilke brukergrupper som brukeren tilhører. Se mer informasjon om denne fanen i under avsnittet "Opprett en bruker"

⬅ Opprette skjemaer og administrere innsendinger fra skjemaer SEO (Search engine optimization) ➡