Administrere hovedmenyelementer


2019 10 10 15h25 25

For å opprette eller redigere et hovedmeny-element må du velge Innhold (1) -> Hovedmeny (2) fra menyen. Du kommer da til en side som viser oversikt over menypunktene i hovedmenyen (3). For å opprette et nytt hovedmenypunkt klikker du på knappen "Ny artikkel" oppe i høyre hjørne (4).


2019 10 10 15h25 53

Hvert hovedmenyelement kan linkes til en side internt eller man kan skrive inn en direktelenke. Valget gjøres øverst i menyen til høyre som vist i skjermbildet over. Skjermbildet over viser at dette menypunktet linker til siden "News".

⬅ Nettsider Administrere menyelementer i footer ➡