Adresse og sosiale medier i footer


Adressefelt og lenker til sosiale medier i footeren legges til fra menypunktet SEO.

Redigere adresse

2019 10 10 15h54 26

For å redigere adressen som vises i footeren på forsiden må du velge SEO (1) -> Site settings (2) -> Identify (3) fra menyen. Under seksjonen "Location info" legger du inn adressen.

Lenker til sosiale medier

2019 10 11 14h41 47

For å redigere lenker til sosiale medier i footeren på forsiden må du velge SEO (1) -> Site settings (2) -> Social media (3) fra menyen. Under seksjonen "Same As URLs" legger du inn lenker til sosiale medier (4).

⬅ Nettsider Legge til roller ➡