Opprette skjemaer og administrere innsendinger fra skjemaer


Opprette et skjema

2019 08 22 14h24 41

For å opprette et skjema må du velge Freeform (1) -> Forms (2) fra menyen. Du oppretter et nytt skjema ved å klikke på knappen "New form" oppe i høyre hjørne av applikasjonsvinduet (3).

2019 08 22 14h30 48

Et skjema kan bygges opp ved å benytte en verktøykasse av ferdigdefinerte komponenter (1). Skjemaet bygges opp ved hjelp med å dra og slippe (drag and drop) komponentene (2). Alle komponentene har egenskaper som kan redigeres (3). For å få mer detaljert informasjon skjemabyggeren kan se lese utviklerens dokumentasjon her: https://docs.solspace.com/craft/freeform/v3/

Dersom du ønsker å lagre et skjema som ikke er fullført klikker du på knappen "Quick save" oppe høyre hjørne av applikasjonen (3). Dersom du er ferdig med skjemaet kan du velge "Save and Finish" fra nedtrekksmenyen på knappen (3). Alle skjemaer som er laget vises i oversikten som du ser i det øverste skjermbildet.

Oversikt over innsendte skjema

2019 08 22 14h45 21

Ved å velge menypunktet "Submissions" vil du får oversikt over alle skjemaer som har blitt sendt inn. Her kan du blant annet filtrere på skjema, tidsrom for innsendinger.

2019 08 22 14h50 41

Du kan klikke på en et innsendt skjema for å åpne det. Da får du en oversikt over informasjon som er lagt inn av brukeren som sendte inn skjemaet (1) For å ha kontroll over hvilke innsendte skjema som er behandlet kan du endre status på det innsendte skjemaet(3).

Dashboard

2019 08 22 14h54 09

Dashboardet er tilgjengelig ved å klikke på undermenypunktet "Dashboard". Her får du en totaloversikt over skjemaene og innsendingene. Dashboardet viser en enkel oversikt over:

  • Statistikk over innsendte skjemaer over tid (1)
  • Innsendte skjemaer (2)
  • Skjemaene som er opprettet (3)
⬅ Opprette samarbeidspartnere Administrere brukere og brukergrupper ➡