Innhold og innstillinger for en kalenderhendelse


Generelt

2020 01 06 13h48 23

I denne fanen legger du inn generell informasjon om kalenderhendelsen.

Hendelse: navnet på kalenderhendelse. Dette feltet vises i alle faner.

Startdato: startdato for kalenderhendelsen.

Sluttdato: sluttdato for kalenderhendelsen.

Relaterte utdanningsnivåer: hvilke utdanningsnivåer som denne kalenderhendelsen er relevant for. Benyttes til filterering av kalenderhendelser for sluttbrukeren.

Relaterte programmer: hvilke programmer som denne kalenderhendelsen er relevant for. Benyttes til filterering av kalenderhendelser for sluttbrukeren.

2020 01 06 13h48 37

I denne fanen legger du inn informasjon som skal vises for kalenderhendelsen i portalen.

Hendelse: navnet på kalenderhendelse. Dette feltet vises i alle faner.

Innledende tekst: innledende tekst for kalenderhendelsen som vises øverst i kalenderhendelsen

Nedlastninger: det kan opprettes grupper med filer for nedlasting som inneholder en eller flere filer. En nedlastningsgruppe innholder tittel for nedlastningsgruppen, en beskrivelse av gruppen og filene du ønsker være tilgjengelig som del av denne nedlastningsgruppen (du kan velge en eller flere filer).

Innholdsblokker:
bygg opp innholdet i kalenderhendelsen ved bruk av tilgjengelige innholdsblokker. Les mer om innholdsblokker her.

2020 01 06 13h49 11

I denne fanen legger du inn informasjon som skal vises for kalenderhendelsen på de åpne nettsidene.

Hendelse:
navnet på kalenderhendelse. Dette feltet vises i alle faner.

Portal lenketekst: tekst som viser lenke til tilsvarende kalenderhendelse i portalen (ved å klikke på lenken blir brukeren tatt til portalen). Dersom lenketeksten er tom vil det ikke vises noen lenke i kalenderhendelsen.

Innholdsblokker: bygg opp innholdet i kalenderhendelsen ved bruk av tilgjengelige innholdsblokker. Les mer om innholdsblokker her.

⬅ Legge til kalenderhendelse (Kalender) Legge til produkter i nettbutikk (Læremateriell) ➡