Innhold og innstillinger for en "spørsmål og svar" oppføring


Innhold

2019 08 16 14h23 24

Her kan du legge inn spørsmål og svar som skal være tilgjengelig i portalen.

Kategorisering

2019 08 16 14h28 58

Her velger du hvordan spørsmålene skal kategoriseres for brukere av portalen.

Relaterte utdanningsnivåer: velg utdanningsnivåene som denne oppføringen er relevant for. Dette vil kobles til filtrering- og visningsmuligheter for brukeren i portalen.

Related program type: velg hvilke programtyper som denne oppføringen skal være relevant for. Dette vil kobles til filtrering- og visningsmuligheter for brukeren i portalen.

⬅ Legge til spørsmål og svar (Spørsmål og svar) Nettsider ➡