Innhold og innstillinger for et produkt


Innhold

2019 08 16 14h57 51

Et produkt kan legges inn med følgende informasjon.

Tittel: Tittelen på produktet

Produktbilde: bilde av produktet

Utdrag: kort beskrivelse av produktet som vises på produktkortet i nettbutikken. Dette feltet har begrenset antall tillatte tegn.

Beskrivelse: full beskrivelse av produktet

Relaterte utdanningsnivåer: velg utdanningsnivåene som dette produktet er relevant for. Dette vil kobles til filtrering- og visningsmuligheter for brukeren i portalen.

Relaterte programtyper:
velg hvilke programtyper som dette produktet skal være relevant for. Dette vil kobles til filtrering- og visningsmuligheter for brukeren i portalen.

Varianter

2019 08 16 15h06 48

Her kan du legge inn varianter av det samme produktet. Eksempel fra skjermbilde over viser at det finnes to varianter av produktet "Våre familier", der det ene settet/varianten har 15 stk og det andre settet/varianten har 30 stk. I nettbutikken vil det for brukeren fremkomme som to produkter der tittelen på varianten som er lagt til vises i parentes på produktnavnet. Eks. "Våre familier (Klassesett 30)".

Tittel: tittel på denne varianten av produktet.

SKU: "stock keeping unit". Unik identifikator for denne varianten av produktet. Skal være unikt for alle produkter og varianter. SKU benyttes for knytte produkter mot Visma så "SKU" i Craft må tilsvare "Varenr." på ikke lagerførte varer i Visma for at produktene skal være knyttet sammen.

Pris (NOK): pris på produktvarianten.

Beholdning: angi hvor stor beholdning av denne produktvarianten er. Ved kjøp av et produkt vil beholdningen reduseres tilsvarende kjøpet. Feltet kan også angis som "Ubegrenset" dersom man ikke ønsker å angi beholdning for produktvarianten.

Tillatt antall: tillatt antall produkter som bruker har lov til å kjøpe for denne produktvarianten (per bestilling).

Dimensjoner: angi dimensjoner for produktvarianten. Format: lengde / høyde / bredde. Informasjonen kan benyttes for å beregne frakt.

Vekt: produktvariantens vekt. Informasjonen kan benyttes for å beregne frakt.

⬅ Legge til produkter i nettbutikk (Læremateriell) Opprette personer ➡