Innhold og innstillinger for et program


2019 11 11 15h54 03

Innhold og innstillinger for fordelt på fanene som er vist i skjermbildet over. Disse vil bli beskrevet under.

Innstillinger

Tittel: Tittelen på programmet som vises til brukerne. Tittelen går igjen på alle fanene.

Program undertittel: undertittel for programmet som vil vises i forbindelse med utlistning av programmet på portalen.

Beskrivelse: Beskrivelse av programmet som vil vises for brukerene i oversikten over programmer i portalen.

Ikon: Ikon som knyttes til programmet og vises for brukere i portal og nettsiden.

Programtype: Hva slags programtype dette er. Denne innstillingen har ingen spesifikk logikk knyttet til seg enn å gi programmet en definert programtype, definere hvilken farge som knyttes mot programmet (for å skille programtypene).

Regionsspesifikk informasjon: dette er en link til en innholdselement for å legge til regionsspesifikt innhold. Hvert program kan kobles til et innholdselement som definerer programmets regionale informasjon der det kan legges inn ulik informasjon for de ulike regionene (fylkene). Regionsinnholdet vil vises i henhold hvilken region brukeren av UE Portalen tilhører. Eks. så vil en bruker som tilhører Østfold få vist regionsinnhold som er registrert for Østfold. Les mer om hvordan du legger til regionsspesfikt innhold her: Legge til regionsspesifikk informasjon og knytte dette til progammet

Relaterte produkter her knytter du til produkter fra nettbutikken (læremateriell) som er relevant for dette programmet. Les mer her for å se hvordan du oppretter nye produkter: Legge til produkter i nettbutikk (Læremateriell)

Relaterte utdanningsnivåer: registrer utdanningsnivåene som dette programmet er relevant for. Dette vil kobles til filtrering- og visningsmuligheter i UE Portalen.

Evalueringsskjema: velg evalueringsskjema som skal vises til hovedlærer når programmet avsluttes. Dersom et skjema ikke er valgt vil det ikke vises noe skjema til brukeren når programmet avsluttes.

Nedlastninger

2019 11 12 14h08 36

Under denne fanen kan du legge til filer som skal være tilgjengelig for nedlasting for dette programmet i portalen. Det kan opprettes grupper med filer for nedlasting som inneholder en eller flere filer. En nedlastningsgruppe innholder:

Tittel: tittel for gruppen med nedlastbare filer

Beskrivelse: en beskrivelse for gruppen med nedlastbare filer.

Filer: last opp en eller flere filer som skal være en del av denne gruppen

Elevportal

2019 11 12 14h10 02

Elevportal gir en oversikt over en ressursside for elever og tilgangskoder for disse som lærerne kan dele med sine elever/studenter.

Vis elevportal: velg om fanen "Elevportal" skal være tilgjengelig i programmet

Elevportal informasjonstekst: informasjonstekst til bruker/lærer for programmet om elevressursen(e)

Elevportal URL: URL til elevportalen. Benyttet følgende tag/kode for å generere tilgangskode på elevportalsiden: {{accessCode}}. Eks. http://www.ungdomsbedrift.no/{{accessCode}}. Systemet vil automatisk generere tilgangskode som kan deles. Tilgangskodene er unike per bruker (lærer) og programtype, og fornyes 1. juli hvert år.

For veileder

2019 11 12 14h11 10

Denne fanen inneholder innhold og informasjon til veiledere / mentorer for programmene. All informasjon som er rettet kun til veiledere/mentorer legges i denne seksjonen. Veiledere/mentorer vil i tillegg ha tilgang til den andre informasjonen for programmet dersom de ønsker å se denne. Innholdet bygges opp med tilgjengelige innholdsblokker.

Avansert

2019 11 12 14h12 47

Denne faner inneholder avanserte innstillinger for programmene.

Krever invitasjon for å få tilgang til program: aktiver denne innstillingen dersom dette programmet må opprettes i Insightly av UE-ansatte, og ikke skal kunne opprettes direkte av en bruker av portalen. Det vil da være de UE-ansatte som inviterer brukere til dette programmet i portalen ved å sende de en invitasjonslenke.

Insightly programtypeidentifikator: dette feltet knytter programmet mot en programtype i Insightly. Feltet heter "Programtype" i Insightly. VIKTIG: Denne identifikatoren må legges inn og være korrekt (lik som i Insightly) for at Portalen skal kunne kommunisere med Insightly.

⬅ Opprette et program (Programmer) Opprette faser ➡