Legge til kalenderhendelse (Kalender)


2020 01 06 13h37 47

For å opprette eller redigere en kalenderhendelse må du velge Innhold (1) -> Kalenderhendelser (2) fra menyen. Du kommer da til en side som viser oversikt over kalenderhendelsene som er opprettet. Fra kontekst-/sidevalgmenyen oppe til venstre (4) så velger du hvilken region du skal legge til / vise kalenderhendelser for. Dersom en kalenderhendelse skal legges til for alle regioner velger du "UE Norge", som indikerer at en kalenderhendelse er publisert for alle regioner. En kalenderhendelse kan altså ha en definert regionstilhørighet, men en bruker vil allikevel alltid kunne velge å se alle kalenderhendelser. For å opprette en nyhetsartikkel klikker du på knappen "Ny artikkel" oppe i høyre hjørne (5).

2020 01 06 13h54 09

Når du har opprettet en kalenderhendelse kan må du ta stilling til om den skal vises kun i portalen, eller både i portalen og på de åpne nettsidene. Dette endrer du ved valget "Artikkeltype" som vist i skjermbildet over. Det er mulig å skille på innholdet som vises i portalen og på de åpne nettsidene.

Se Innhold og innstillinger for en kalenderhendelse for hvilken informasjon som kan legges inn på en kalenderhendelse.

⬅ Regionsspesifikk informasjon på nettsidene Innhold og innstillinger for en kalenderhendelse ➡