Legge til kontorer


2019 10 10 14h30 06

For å opprette eller redigere kontorer må du velge Innhold (1) -> Kontorer (2) fra menyen. Du kommer da til en side som viser oversikt over kontorer (normalt sett angitt med hvilken region de tilhører) som er opprettet (3). For å opprette en nytt kontor klikker du på knappen "Ny artikkel" oppe i høyre hjørne (4).

For hver oppføring i listen over kontorer (3) kan man legge til et hovedkontor, samt ett eller flere ytterligere kontorer. Eks. dersom man har 2 kontorer for regionen Viken kan man legge til et hovedkontor og et tilleggskontor.

Innstillinger

2019 11 01 11h02 26

Region: navnet på regionen som kontoret/kontorene tilhører

Fremhevet bilde: brukes når et kontor listes opp og brukes også som standard delebilde (dersom siden blir delt på feks. facebook eller andre steder).

Utdrag: kort tekst som representerer kontoret og som brukes på tilsvarende måte som fremhevet bilde

Beskrivelse: beskrivelse av dette kontoret

Kontorer

2019 11 25 14h49 55

I denne fanen kan du legge til et eller flere kontorer som tilhører regionen. For å legge til ekstra kontorer bruker du knappen "+Kontor".

Navn: navnet på kontoret slik det skal vises på nettsiden.

Beskrivelse: beskrivelse av kontoret.

Legg til personer: legg til personer som er knyttet til dette kontoret. Se Opprette personer for hvordan du oppretter personer som kan legges til på et kontor.

Search for a location: søk etter adressen der kontoret er lokalisert. Valg av adresse vil automatisk generere de nødvendige feltene for adressen (se skjermbildet under). Dersom du ikke klarer å oppnå den adressen og navngivning som du ønsker så er det også mulig å redigere adressedetaljene slik at kartutsnittet som vises for kontoret blir korrekt.

2019 11 25 14h50 15


Innhold

2019 11 01 11h04 30

Dersom du ønsker å legge mer informasjon om kontoret kan du benytte de tilgjengelige innholdsblokkene.

⬅ Nettsider Legge til programmer ➡