Legge til programmer


2019 10 30 16h11 24

For å opprette eller redigere en programmer må du velge Innhold (1) -> Programtyper (2) fra menyen. Du kommer da til en side som viser oversikt over programenne som er opprettet og som vil vises på nettsidene. Merk at du her legger til programmer for nettsidene. Dersom du skal legge til programmer for portalen må du bytte kontekst til "UE Norge" (4). For å opprette et program klikker du på knappen "Ny artikkel" oppe i høyre hjørne (5).

Når du har opprettet et program får du opp følgende faner for å legge til innhold.

Innstillinger

2019 10 30 16h17 15

Tittel: tittelen på programmet.

Fremhevet bilde: brukes som standard delebilde (dersom siden blir delt på feks. facebook eller andre steder).

Utdrag: kort tekst som representerer programmet og som brukes på tilsvarende måte som fremhevet bilde

Ikon: ikon for programmet som vil vises i utlistninger av programmene

Beskrivelse: kortfatter beskrivelse av programmet som vises sammen med utlistninger av programmet.

Programtype: hva slags type program dette er. Benyttes til filtrering.

Relaterte utdanningsnivåer: hvilke utdanningsnivåer/utdanningstrinn dette programmet er aktuelt for. Benyttes til filtrering.

Innholdsblokker

2019 10 30 20h50 55

Du kan velge blant tilgjengelige innholdsblokker for å bygge opp programsiden. Les mer om innholdsblokker her.

⬅ Nettsider Opprette og administrere menypunkter i toppmenyen ➡