Oppdatere portalforsiden


2020 01 06 13h25 26

For å oppdatere forsiden til portalen må du velge Innhold (1) -> Unike sider (2) -> Login (3).

Merk: redigering av dette innholdet ligger under "Åpne sider". Grunnen til dette er "Unike sider" er samme seksjon for både portalen og nettsidene.

2020 01 06 13h26 16

Du kan redigere følgene (se skjermbilde over):

  • Hero-bilde: bilde på forsiden (1)
  • Hero-tittel: tittel på forsiden (2)
  • Hero-tekst: tekst på forsiden (3)
⬅ Portalen Redigere informasjon om skoler som mangler avtale med UE ➡