Opprette personer


2019 11 01 10h27 41

For å opprette eller redigere en person må du velge Innhold (1) -> Personer (2) fra menyen. Du kommer da til en side som viser oversikt over personene som er opprettet (3). Fra kontekst-/sidevalgmenyen oppe til venstre (4) så velger du hvilken region du skal legge til personer for. For å opprette en person klikker du på knappen "Ny artikkel" oppe i høyre hjørne (5).

Innhold

2019 11 01 10h16 51

Personer kan benyttes for utlisting i persongallerier (se beskrivelsen av rolle under). For en person legger du til følgende informasjon.

Navn: Navnet på personen.

Portrettbilde: bilde av personen.

Rolle: hvilke roller har denne personen (se Legge til roller). Roller benyttes for å kategorisere personer for utlistning. Når man skal liste ut personer gjøres det basert på hvilken rolle de har fått. En person kan ha flere roller.

Stilling: stillingsbeskrivelse for personen.

E-post adresse: epostadressen til personen.

Telefon: telefonnummeret til personen.

⬅ Innhold og innstillinger for et produkt Samarbeidspartnere ➡