Opprette samarbeidspartnere


2019 11 01 10h33 10

For å opprette eller redigere en samarbeidspartne må du velge Innhold (1) -> Samarbeidspartnere (2) fra menyen. Du kommer da til en side som viser oversikt over samarbeidspartnerne som er opprettet (3). For å opprette en samarbeidspartner klikker du på knappen "Ny artikkel" oppe i høyre hjørne (5).

En samarbeidspartner som opprettes blir tilgjengelig for alle regioner/fylker. Fra kontekst-/sidevalgmenyen oppe til venstre (4) så velger du hvilken region du skal redigere samarbeidspartnere for. Det grønne ikonet foran sponsornavnet i sponsoroversikten (3) viser om den enkelte samarbeidspartneren er aktivert for den valgte regionen/fylket.

Enkelste innholdsfelter vil være felles for alle regioner, mens andre innholdsfelter vil kunne redigeres spesifikt per region.

Innhold

2019 11 01 10h36 20

Følgende informasjon kan legges inn for samarbeidspartnere som skal vises på nettsiden. Merk at en samarbeidspartner må aktiveres i sidemenyen til høyre for å være tilgjengelig på nettsidene. (Eks. fra skjermbilde over "Aktivert for UE Norge").

Tittel: navnet på samarbeidspartneren. Dette feltet er felles for alle regioner. Eks. endrer du tittel på en sponsor vil det endres for alle regioner.

Ikon: ikon/logo for samarbeidspartneren. Dette feltet er felles for alle regioner. Eks. endrer du tittel på en sponsor vil det endres for alle regioner. For å få et helhetlig inntrykk på nettsiden bør man tilpasse logoene for de ulike samarbeidspartnere. Spesielt gjelder dette hovedsamarbeidspartnere som skal vises på forsiden.

Innledende tekst: Tekst knyttet til samarbeidspartneren. Dette kan feks være informasjon om samarbeidspartneren, eller en uttalelse i forhold til Ungt Entreprenørskap. Dette feltet er spesfikt per region. Eks. du kan ha en innledende tekst for region Agder, og en annen innledende tekst for region Innlandet.

URL: lenke til samarbeidspartneren sin hjemmeside. Dette feltet er felles for alle regioner. Eks. endrer du URL på en sponsor vil det endres for alle regioner.

Hovedsamarbeidspartner: Huk av dette valgt deresom denne samarbeidspartneren er en hovedsamarbeidspartner og skal vises på forsiden. Dette feltet er felles for alle regioner.

⬅ Samarbeidspartnere Opprette skjemaer og administrere innsendinger fra skjemaer ➡