Redigere informasjon om skoler som mangler avtale med UE


Informasjon om manglende avtale

2019 08 22 21h18 16

Her kan du redigere informasjon som vises for brukere som dersom skolen deres ikke har en samarbeidsavtale med UE.

Manglende avtale - tittel: tittelen som skal vises til brukeren dersom skolen deres ikke har en samarbeidsavtale med UE.

Manglende avtale - tekst: teksten som skal vises til brukeren dersom skolen deres ikke har en samarbeidsavtale med UE.

Brukerens startside ("Mine program")

2019 08 22 21h18 46

Her kan du redigere informasjon som vises for brukere på deres startside ("Mine program").

Kom i gang - tittel: tittelen som skal vises på brukeren startside.

Kom i gang - tekst: tittelen som skal vises på brukeren startside dersom han/hun ikke har lagt til noen program.

Kom i gang - CTA (call to action) tekst: CTA-teksten som skal vises på brukeren startside dersom han/hun ikke har lagt til noen program.

⬅ Portalen Nettsider ➡