Regionsspesifikk informasjon på nettsidene


2019 10 31 14h54 52

Noe av innholdet på nettsidene vil være redigerbart for regionsredaktører. Dette gjelder Nyheter, Historier, Personer og Samarbeidspartnere. Hver region vil opprette og vedlikeholde sine oppføringer innenfor en egen konstekst (site) som velges i Craft (1). Innefor hver region vil man kun se de oppførigene som er opprettet for den enkelte regionen (2). Hvilke regioner som en bruker har tilgang til (1) er styrt av rettigheter. Eks. en regionsredaktør fra Agder vil kun se oppføringer for Agder.

⬅ Nettsider Legge til kalenderhendelse (Kalender) ➡