Sider


2019 10 03 17h40 39

Du kan legge til nye sider ved å velge Innhold (1) og Sider (2). Du kan opprette to typer sider, standard side og persongalleri (3). Disse sidetypene er beskrevet under. Alle sider kan struktureres i et hierarki med forskjellige nivåer som vist i skjermbildet over (4). Dersom man benytter flere nivå på en side vil disse sidene vises i en meny.

Standard side

2019 10 03 18h24 48

Med en standard side kan du bygge den nettsiden du ønsker med de tilgjengelige innholdsblokkene.

Innstillinger

Tittel: tittelen på siden.

Fremhevet bilde: brukes når en side listes opp (eks. når nyhetssaker listes opp) og brukes også som standard delebilde (dersom siden blir delt på feks. facebook eller andre steder).

Utdrag: kort tekst om siden som brukes på tilsvarende måte som fremhevet bilde

Innholdsblokker

2019 10 04 10h25 17

Bygg innholdet på siden ved å bruke de tilgjengelige innholdsblokkene.

Persongalleri

2019 10 04 10h28 03

Ved å bruke sidetypen persongalleri kan du sette inn et ruteoppsett (grid) med personer. Dette kan feks være visning av ansatte, styret eller lignende. Du legger ikke selv til hvilke personer som skal vises, men velger hvilken rolle som skal vises på siden. Personer er igjen knyttet opp mot de ulike rollene.

Innstillinger

Tittel: tittelen på siden.

Fremhevet bilde:
brukes når en side listes opp (eks. når nyhetssaker listes opp) og brukes også som standard delebilde (dersom siden blir delt på feks. facebook eller andre steder).

Utdrag:
kort tekst om siden som brukes på tilsvarende måte som fremhevet bilde.

2019 10 04 10h36 06

Rolle: dette valget avgjør hvilke personer du skal vise på siden. Velg hvilken/hvilke roller du ønsker å vise. Roller opprettes fra menypunktet roller (se skjermbildet over). En rolle knyttes til en person, og det vil da være personene som er knyttet til rollen/rollene du velger som vil vises på siden.

⬅ Nettsider Forsiden ➡